Hvorfor viktig

Hvorfor bør bedrifter og enkelt personer være interessert i stressmestring?

Når vi i dag vet at STRESS er den største årsaken til sykefravær, så er det mer enn noen gang viktig å forebygge samtidig vite hva en kan gjøre som enkelt menneske og bedrift, hvis skaden allerede har skjedd. Det nytter ikke å lukke øynene mer, og tenke at dette går over.

KOSTBART OG ENERGITAPPENDE for både bedriften og den det gjelder. 

Det første er at sykefravær er svært kostbart. En ukes sykefravær koster bedriften i snitt kr. 15.000,- pr. uke. (ref. Dagens Næringsliv 11.06.17)

For det andre så fører stress ofte til langvarig uteblivelse fra arbeidslivet, og mange kommer ikke tilbake til arbeidet igjen. Ref. Artikkel Jobb og Karriere

Det er mulig å forebygge – ta kontakt jeg bidrar gjerne. Du kan velge mellom:

  1. Dagskurs for bedrifter 
  2. Workshop for ledere – en hel dag med fokus på egen tilstand
  3. Walk and talk – samtale en til en