Hvem tar vare på lederen?

Forventninger til egen rolle

Ledere drives ofte av høye forventninger og dårlig tid. Noen ganger hauser man opp forventningene selv, og det å akseptere at man er god nok som man er, kan være vanskelig.

Andre ganger har både ansatte og styre store forventninger. Jeg tror det er viktig å å vite hva som er ens egne og hva som er bedriftens verdier og deretter kartlegge de ulike forventningene.

Må du ta den telefonen?

Min mann og jeg måtte ta en prat om hvilke verdier som var viktigst for oss. Vi var begge ledere i hvert vår firma og samtidig hadde vi to små barn (dette er en stund siden, men kan være like aktuelt for mange i dag) Vi var opptatt av at vi alle skulle spise sammen, men telefonen ringte både titt og ofte, og  vi svarte nesten alltid – fordi vi som ledere var opptatt av å skulle være tilgjengelige.

Etter hvert innså vi at dette var i direkte konflikt med noe som var enda viktigere for oss, nemlig tilstedeværelse i familie tiden med barna. Vi skjerpet oss. Viktige telefoner kunne vi ta når ungene var lagt.

Er du bevisst rundt din egen adferd?

Bevissthet rundt egen adferd er viktig for å se om du faktisk lever etter det du selv verdsetter. Eksempler på verdier er:

Ro, åpenhet, frihet, raushet, kjærlighet, omsorg, rettferdighet, nærhet, grundighet, familietid, vennskap, tillit, humor, visdom, likeverd, respekt ærlighet, ærgjerrighet, energi, balanse, generøsitet, mot, glede, gjensidighet og tilstede.

Lever du i tråd med dine verdier?

Hvis du lever i tråd med dine verdier vil du leve et mer meningsfylt liv. Det motsatte blir ofte at kroppen reagerer på en eller annen måte hvis du over en lengre periode ikke tar hensyn til dine verdier.

Alle må vi være bevisst på hva som gir energi og hvordan man får fylt opp lagrene når det blir tomt.

(kilde: Fyrtårnet – veien til god arbeidshelse.

Nytt i år er workshop for ledere på Sandviken. Der Nina Fjeldhaug (sertifisert High Performance coach) og jeg ønsker å gi påfyll og ny innsikt til ledere. For hvem er det egentlig som tar vare på de?

Vi ønsker å gi noen teknikker og verktøy som lederen kan ta i bruk både på jobb og privat. For en leder som ikke er tilstede for seg selv og sine ansatte er ingen god leder.

FLYT -OVERSKUDD – TILSTEDEVÆRELSE er tre viktige parametere for å være en god leder.

Kaggestad sier i et intervju «Jeg pleier å si at de beste lederne er de mest nysgjerrige og ydmyke» https://www.bi.no/deltid/artikler/kaggestad-slik-leder-du-laget-ditt-best/

Er du en leder selv, eller du kanskje kjenner en leder som kunne ha nytte av en hel dag med bare påfyll, så ta kontakt.

Gode tanker fra

 

 

 

 

Mona Steenberg Gran

www.arbeidshelse.net

Mental trener

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *