Hva hjelper mindfulness for?

Det finnes utallige forskningsresultater om effektene av å trene mindfulness, ved interesse om dette feltet anbefaler jeg å google «forskning mindfulness». Det vil bli for omfattende å ta det med på denne siden.

I korthet gir mindfulness-trening generelle effekter slik som:

• Økt konsentrasjon
• Redusert stress
• Økt lederbevissthet/ evne til bevisste valg
• Bedret evne til å håndtere stress
• Bedre oversikt
• Økt kreativitet
• Forbedret immunforsvar

Det foreligger rapport på mindfulness trening i forhold til jagerpilotene og Telenor på Fornebu. Ta kontakt så kan jeg sende mail, eller bare søk på nettet.